@INGBelgie dan kom ik na een aantal stappen op een pagina op ing.be terecht om te bevestigen. Jullie eigen app ondersteunt ook QR-codes (..)