@fodspfbosa de eID Add-on zal in Firefox 57 (release 14/11/2017) niet meer werken. Zijn er plannen voor een WebExtension-versie?