teranex weblog

best-practices

Maak je formulieren vriendelijk » Maaike de Laat » Naar Voren

Formulieren: de meeste webontwerpers en -bouwers schijnen er niet veel lol in te hebben. Toch is aan het maken van formulieren best veel eer te behalen. Er bestaan allerlei technieken om je formulier extra mooi en gebruiksvriendelijk te maken.

Eric's Archived Thoughts: Reset Styles

CSS Rules from Eric Meyer to reset everything (that needs a reset)