Tag: sync ¦ Atom ¦ RSS

Using your Bash and Vim config on multiple computers

Not long after I switched to Linux I started modifying my .bashrc file. In a .bashrc file you can set options for Bash, add aliases, configure your Bash prompt etc. When I decided to start using Vim as my main editor a few weeks ago, I also started tinkering with the .vimrc file. The .vimrc file is, similar to the .bashrc file, the place-to-be to configure Vim.

Obviously I wanted to share all these config-files between my work machine and my personal computer. That is why I set up a Git repository on my Dreamhost webspace. With most of your important config-files in a Git repository you can easily share your config between multiple computers and you get a history of your modifications as a free bonus.

Because I want to keep it clear which files are in the Git repo and which files are not, I just created a directory in my homedirectory called 'scripts' (so at ~/scripts/). Everything in that directory is in Git, everything outside the directory …

Bestanden synchroniseren met Unison

Nu ik mijn laptop weer aan de praat heb gekregen en zowel m'n desktop PC als m'n laptop Linux draaien heb ik de manier waarop ik deze synchroniseer nog eens herbeken en aangepast. Toen mijn beide PC's windows draaiden maakte ik gebruik van Subversion, om de bestanden op de Desktop en Laptop te synchroniseren. Dit werkte vrijwel perfect om op beide PC's alle betanden te hebben en had als extra voordelen dat er een geschiedenis van wijzigingen werd bijgehouden (zo werkt SVN nu eenmaal) en, omdat de repository bij Dreamhost stond, dat ik ineens een off-site backup had. Er waren ook wel een paar nadelen aan verbonden. Om te synchroniseren moet je op beide PC's een svn commit doen en een svn update, soms meerdere keren als er op de beide pc's wijzigingen waren. Bovendien duurde het even omdat de wijzigingen moesten geuploaded worden naar Dreamhost en gebruikte ik het niet voor echt persoonlijke bestanden (bankafschriften etc) omdat de gegevens bij Dreamhost niet geëncrypteerd waren.

Nu gebruik ik twee aparte …