http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes3.asp

Op deze website kan je testen van welk 'Myers-Briggs'-type je bent. Ik kom uit op INFP

"Your Type is INFP
Introverted: 33%
Intuitive: 33%
Feeling: 22%
Perceiving: 22%"
De beschrijving van dit type heb ik nog niet (durven ;-)) lezen.
http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes3.asp

Comments

Comment Atom Feed