Making Your Site Modifiable

Toen ik een tijdje terug de broncode van het weblog van Karma bekeek zag ik dat er bij het body element een id attribuut bijstond met als waarde demuynck_org. Ik vroeg mij af waarom hij dit deed en kwam zo op deze webpagina uit.
Met de meeste moderne browsers (zoals ook Mozilla) is het immers mogelijk om een persoonlijk stylesheet te maken dat wordt toegepast op alle websites die je bezoekt. Dit is bijvoorbeeld handig voor slechtziende mensen, zij kunnen dan de lettertypes van alle websites groter zetten.
Als je echter specifiek voor één website een persoonlijke stijl wilt maken is het moeilijker, omdat je stijlblad op alle websites wordt toegepast. Hier biedt het id-attribuut bij de body tag uitkomst. Als iedere website hieraan een unieke waarde toekent kan je zo in je stijlblad specifieke regels maken voor één website.
De eenvoudigste unieke waarde voor een website is natuurlijk zijn url. Niet alle tekens die in een url kunnen voorkomen mogen echter in het id-attribuut gebruikt worden, daarom kan je deze best vervangen door streepjes of underscores.
Ik heb dit nu ook toegepast op mijn weblog met als waarde budts-be-weblog

Making Your Site Modifiable

Comments

There are no comments.

Comment Atom Feed